Privacyverklaring

Privacybeleid Automobielbedrijf De Brik

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-05-2018.

Automobielbedrijf De Brik, gevestigd aan Graafdijk Oost 37, 2973 XC Molenaarsgraaf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website www.debrik.nl t.n.v.
Automobielbedrijf De Brik
Graafdijk Oost 37
2973 XC Molenaarsgraaf
0184-641811

G.P. Baan is de Functionaris Gegevensbescherming van Automobielbedrijf De Brik. Hij is te bereiken via info@debrik.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Automobielbedrijf De Brik verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • Uitlezen en versturen brandstof- en elektriciteitsverbruik tijdens APK naar de RDW

Uitlezen brandstof- en elektriciteitsverbruik tijdens APK

Automobielbedrijf De Brik leest bij de APK het brandstof- en elektriciteitsverbruik van uw auto uit en verstuurd dit naar de RDW. Weet dat u als klant dit mag weigeren.

De verbruiksgegevens van personenauto’s en bedrijfsauto’s tot en met 3500 kg met een datum eerste toelating vanaf 1 januari 2021 moeten uitgelezen en verstuurd worden. Dit helpt de EU om te zien wat het echte verbruik van voertuigen is. Zo kan gecontroleerd worden of dit klopt met wat er tijdens de typegoedkeuring is geregistreerd. Er zijn een paar uitzonderingen zoals volledig elektrische voertuigen. Deze hoeven niet uitgelezen te worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@debrik.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Automobielbedrijf De Brik verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Automobielbedrijf De Brik neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Automobielbedrijf De Brik) tussen zit. Automobielbedrijf De Brik gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor de basislayout van de website en Car-Systems voor het opslaan en verwerken van onze klantgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Automobielbedrijf De Brik bewaart uw persoonsgegevens in een boekhoud programma. Dit is om bij een terugkerend bezoek aan Automobielbedrijf De Brik eenvoudig te kunnen factureren. Als u wil dat uw gegevens worden verwijderd kunt u dit aangeven door te mailen naar info@debrik.nl en dan worden uw gegevens binnen 78 uur verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Automobielbedrijf De Brik verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Automobielbedrijf De Brik maakt gebruik van verschillende soorten cookies, die verder in onze cookieverklaring worden weergegeven en uitgelegd. Bekijk hier onze cookieverklaring.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

SSL
Om je als website bezoeker te beschermen gebruikt Automobielbedrijf De Brik veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden je persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kun je er zeker van zijn dat je gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herkent je de beveiliging?

Bij alle onderdelen van onze site waar je gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van een (offerte)formulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in je browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Banketbakkerij van der Wegen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debrik.nl. wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, ingaan op uw verzoek. Automobielbedrijf De Brik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Automobielbedrijf De Brik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@debrik.nl